Contactpersoon

0181 - 301 802

Documenten ouderenzorg

De vergijzing zet de komende jaren verder door. Geschat wordt dat ongeveer 25% van de 75-plussers kwetsbaar is.

Zorgprogramma

Het zorgprogramma ouderenzorg heeft als doel inzicht krijgen in de populatie kwetsbare ouderen en passende zorg in te zetten. Dit om (minder snelle) achteruitgang van de gezondheid en acute interventies te voorkomen en behoud van kwaliteit van leven te continueren.

We richten ons op samenhangende, multidisciplinaire zorg en persoonlijke begeleiding, waarbij extra aandacht is voor de complexe groep kwetsbare 75-plussers. Een aanpak die persoonsgericht is en waarbij aandacht is voor de vraag (functiebehoud en herstel), proactieve zorgplanning en preventie.

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Magazine Onze ouderen

Ondersteuning bij opzet en doorontwikkeling gestructureerde ouderenzorg en formeren van een kernteam binnen de huisartsenpraktijk. 

Ondersteuning bij de opzet van een gestructureerd periodiek overleg (GPO) voor de ouderenzorg. Daarnaast kunnen we faciliteren bij de op- of doorstart van een multidisciplinair overleg (MDO) rondom de kwetsbare oudere.

Ondersteuning bij verbinding met professionals op het gebied van welzijn in de wijk (sociale domein).

Ondersteuning huisartspraktijken bij continu kwaliteitsborging en -verbetering en organiseren van initiatieven binnen het netwerk om kennis en informatie met elkaar uit te wisselen.

Meer informatie

Centrum voor levensvragen-zhe.nl
Toolkit Het goede gesprek over zingeving (beteroud.nl)

Regionale samenwerking

We participeren onder andere in een aantal regionale initiatieven samen met partners uit het medische en sociale domein zoals Ouderenzorg Voorne en Ouderenzorg vanuit Rotterdam, Dementie en Palliatieve Zorg.

Ineen - multidisciplinaire zorg

LHV - ouderenzorg