Contactpersoon

 0181 - 301 802

Zelfmanagement draagt bij aan het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en welzijn van de patiënt. Het gaat om het beslissen en handelen van een individu op basis van persoonlijke keuzes om de gevolgen van een aandoening op het leven te reguleren. Het omvat zelfzorg, zelfhulp en zelfregie.

De patiënt speelt een actieve rol bij zelfmanagement en de zorgprofessional ondersteunt de patiënt door te adviseren over gezond leven, het voorkomen van ziekten en de patiënt te begeleiden bij diens zelfmanagement. Het individueel zorgplan of gezondheidsplan is een goed middel om de eigen regie en het vermogen tot zelfmanagement van de patiënt te stimuleren en samenhangende zorg te bieden. We richten ons op het beschikbaar stellen van een zorgplan in een digitale samenwerkingsomgeving en hoe dit in de huisartsenpraktijk praktisch georganiseerd kan worden.