Documenten continu leren en verbeteren

Een voorwaarde om goede zorg en ondersteuning te kunnen verlenen, is de wil om continu te leren en te verbeteren. We willen iedereen stimuleren om verdere verbetering vorm te geven door de middelen aan te reiken. Cohaesie richt zich binnen dit thema op:

  • Kwaliteitsborging en -verbetering van zorg
  • Patiëntenparticipatie
  • Deskundigheidsbevordering en scholing

Regionale samenwerking

Cohaesie participeert in een regionale kwaliteitswerkgroep met afvaardiging van zorggroepen Haringvliet, Hoeksewaard, Periscaldes (Zeeland), Nucleus (Zeeland), Mediis (regio Gouda) Zorggroep West-Brabant. Onderwerpen hebben onder andere betrekking op uitwisselen informatie over aanpak multidisciplinaire zorg en gebruik van VIPLive.

Daarnaast nemen we deel aan het regionaal scholingsoverleg samen met de zorggroepen Haringvliet, Hoeksewaard, Rijnmond Dokters (Rotterdam), Periscaldes (Zeeland), Nucleus (Zeeland), Mediis (regio Gouda) en zorggroep West-Brabant. Tijdens dit overleg wordt ook afgestemd welke scholingen we in gezamenlijkheid organiseren.