Contactpersoon

0181- 301 804

Scholingen

Cohaesie organiseert deskundigheidsbevorderende, multidisciplinaire scholingen en bijeenkomsten. Op die manier willen we ‘het continu leren’ stimuleren, professionals met inhoud blijven prikkelen en ook de samenwerking bevorderen. 

POH-overleg

Het overleg met praktijkondersteuners (POH-overleg) vindt 4 - 6 x per jaar plaats. Het doel van dit overleg is elkaar informeren en inspireren op het gebied van praktijkvoering en (medisch) inhoudelijke onderwerpen. De landelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen Cohaesie en in de huisartsenpraktijken worden besproken.

Praktijkmanagersoverleg

Het overleg met praktijkmanagers vindt 4 - 6 x per jaar plaats. Het doel van dit overleg is elkaar informeren en inspireren op het gebied van praktijkvoering en (medisch) inhoudelijke onderwerpen. De landelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen Cohaesie en in de huisartsenpraktijken worden besproken. 

Basis-, start- en verdiepingsscholingen 

De Caspir-cursus voor praktijkondersteuner en huisarts wordt 1x per jaar aangeboden.  

De insulinecursus van Langerhans voor praktijkondersteuner en huisarts wordt 1x per jaar aangeboden.

Cohaesie biedt een gevarieerd programma aan scholingen aan, waaronder een basiscursus, thema bijeenkomsten rondom ouderenzorg en diverse scholingen waarin de nieuwste NHG standaarden diabetes, astma, COPD en CVRM worden belicht. Ieder kwartaal worden casuïstiek bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast worden er regelmatig webinars aangeboden met een uiteenlopende variëteit aan onderwerpen. Ook is er altijd ruimte om scholingen en informatie bijeenkomsten ad hoc te organiseren wanneer de actualiteit dit noodzakelijk maakt.