Voor het registreren van de ketenzorg maakt Cohaesie VIPLive. Vanuit VIPLive wordt gewerkt in één bronsysteem: het HIS. In de regio werkt een aantal partners met VIPLive  en dat komt de regionale samenwerking ten goede. Heeft u vragen over VIPLive? Neemt u contact op met de helpdesk van ViPLive:088 - 52 81 060

Verwijzingen patiënten ketenzorg in VIPLive

De verwijzingen binnen VIPLive naar onze ketenpartners moeten beter. Het is belangrijk dat de verwijzingen volledig ingevuld worden, zodat de patiënt probleemloos gebruik kan maken van de ketenzorg. Daarnaast is de volledig ingevulde verwijzing noodzakelijk voor de betaling van ketenpartners en DBC-betaling van huisartsenpraktijken. Zonder volledig ingevulde verwijzing, kan er niet worden betaald.

Door samen aandacht te besteden aan de verwijzingen, zorgen we ervoor dat de ketenzorg goed gaat en blijft gaan.

Bij het verwijzen van een nieuwe patiënt komt er een gele balk in beeld bij VIPLive. Dit is een waarschuwing voor de verwijzer om te controleren of de inclusiecriteria van de betreffende patiënt goed zijn ingevuld. Dit is van belang voor het declaratieproces van de huisartsenpraktijk. Patiënten waarbij inclusiecriteria ontbreken, worden niet uitbetaald. Inclusiecriteria verschillen per zorgstraat.

Lopende verwijzingen bij beëindiging ketenzorg

Het is belangrijk dat de huisartsenpraktijk bij het beëindigen van de ketenzorg van een patiënt goed kijkt naar de lopende verwijzingen bij ketenpartners. Als de patiënt verwijderd wordt, stopt de financiering. Twijfelt u of de ketenzorg helemaal is afgerond? Neem dan contact op met de ketenzorgpartner.

Zorg voor een juiste verwijzing

Bij een onjuiste aanmelding neemt een ketenpartner contact op met de huisartsenpraktijk. Voor de ketenpartner is het belangrijk om te weten of de verwezen patiënt deelneemt aan ketenzorg. Indien dit niet zo is, declareert de ketenpartner de zorg direct bij de zorgverzekeraar. Indien dit wel zo is, zijn er ontbrekende inclusiecriteria bij de betreffende patiënt in het HIS van de huisartsenpraktijk. In dit geval is moet de huisartsenpraktijk contact opnemen met de helpdesk van VIPLive om te achterhalen wat er ontbreekt. De ketenpartner kan dit niet zelf doen, omdat dit in het HIS van de huisartsenpraktijk bekeken moet worden.

Vink meetwaarden en indicatie aan

Bij een verwijzing is het van belang aan te vinken dat u de meetwaarden en medicatie wil delen. Ook bij een vraag over een patiënt aan de kaderarts, diabetesverpleegkundige of longfunctie-analist is dit van belang, zodat zij vragen juist kunnen beantwoorden.

Lege dossiers inzichtelijk

Een groot aantal patiënten is het afgelopen jaar niet gezien in de ketenzorg. VIPLive heeft een handige functie om de zogenaamde ‘lege dossiers’ eenvoudig en snel inzichtelijk te hebben, zodat patiënten de ketenzorg krijgen waar zij recht op hebben. Met de resultaten van dit rapport uit VIPLive, kunt u uw patiënten in de aankomende maanden gericht oproepen voor de verschillende zorgketens. Houdt u ook rekening met de (financiële) afspraken die zijn gemaakt omtrent de ketenzorg. 

Webinar lege dossiers