Documenten bestuur, directie en raad van toezicht

Bestuur

Het bestuur van Cohaesie U.A. (Coöperatie Regionale Organisatie van Huisartsen  Rijnmond) bestaat uit zes leden (huisartsen). Ieder bestuurslid vertegenwoordigt een lokale huisartsencoöperatie en is verantwoordelijk voor een bepaald dossier.

Huisarts Functie Dossier
Marloes Tack Voorzitter GGZ
Henk Hoogervorst Algemeen, Penningmeester Sterke eerstelijn
Chantal Labee Algemeen lid Ouderenzorg, MTVP
Boris Koerts Algemeen lid Werkdruk en arbeidsmarkt
Petra de Boks Algemeen lid Chronische zorg
Stan Codrington Algemeen lid Digitalisering en e-health

Directie Cohaesie Zorg B.V.

Cohaesie Zorg B.V. wordt aangestuurd door Dominiek Rutters, directeur-bestuurder. 


0181 - 301 220

Raad van toezicht

Cohaesie Zorg B.V. volgt voor de besturing van haar organisatie de Governancecode Zorg, zoals deze door de brancheorganisaties in de zorg is opgesteld en per 2017 algemeen geldend is geworden. De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg brengt met zich dat er vanuit een breed maatschappelijk perspectief toezicht gehouden wordt op de besturing van zorgorganisaties. Daarom heeft ook Cohaesie Zorg B.V. een Raad van Toezicht.    

De Raad is erop gericht om toezicht te houden op het reilen en zeilen binnen Cohaesie Zorg B.V.  Zowel financieel als beleidsmatig houdt zij toezicht en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast verricht zij een aantal statutaire taken binnen de B.V. en treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en is daarvoor ook als sparring partner beschikbaar. 

  • Ben Pluijmers, voorzitter
  • Marjolijne Lewis, lid
  • Gonneke van der Lee, lid