Bestuur

Het bestuur van Cohaesie U.A. (Coöperatie Regionale Organisatie van Huisartsen Rijnmond) bestaat uit zes leden (huisartsen). Ieder bestuurslid vertegenwoordigt een lokale huisartsencoöperatie en is verantwoordelijk voor een bepaald dossier.

Huisarts Functie Dossier
Frank Broere Voorzitter GGZ
Dorien Obbink Algemeen, Penningmeester Chronische zorg; astma, COPD, CVRM, diabetes
Stan Codrington Algemeen lid Innovatie & E-Health
Henk Hoogervorst Algemeen lid Sterke eerstelijn
Boris Koerts Algemeen lid Werkdruk en arbeidsmarkt
Johan de Vries Algemeen lid Ouderenzorg

Directie Cohaesie Zorg B.V.

Cohaesie Zorg B.V. wordt aangestuurd door Dominiek Rutters, directeur-bestuurder. 


0181 - 30 12 20

Raad van toezicht

Cohaesie Zorg b.v. volgt voor de besturing van haar organisatie de Governancecode Zorg, zoals deze door de brancheorganisaties in de zorg is opgesteld en per 2017 algemeen geldend is geworden. De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg brengt met zich dat er vanuit een breed maatschappelijk perspectief toezicht gehouden wordt op de besturing van zorgorganisaties. Daarom heeft ook Cohaesie Zorg BV een Raad van Toezicht.    

De Raad is erop gericht om toezicht te houden op het reilen en zeilen binnen Cohaesie Zorg b.v.  Zowel financieel als beleidsmatig houdt hij toezicht en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Daarnaast verricht hij een aantal statutaire taken binnen de BV en treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en is daarvoor ook als sparring partner beschikbaar. 

  • Marten Vente, voorzitter
  • Marjolijne Lewis, lid
  • Gonneke van der Lee, lid

Jaarverslag RvT