Contactpersoon

0181 - 301 802

Documenten palliatieve zorg

Om de kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk te verbeteren voor patiënten die een ongeneeslijke ziekte hebben, wordt palliatieve zorg ingezet. Palliatieve zorg gaat over lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften. Ook het ondersteunen van naasten is een belangrijk onderdeel. Palliatieve zorg kan, in tegenstelling tot terminale zorg, jaren duren.

Belangrijke onderdelen van de palliatieve zorg zijn:

  • Kwaliteit van leven; wensen en behoeften van patiënt en naasten.
  • De omgang met symptomen.
  • Afspraken maken en gezamenlijke besluitvorming.
  • De wensen, ideeën en beslissingen van de patiënt (autonomie en vrijheid om zelf beslissingen te nemen).
  • Verschillende zorgverleners die met elkaar samenwerken verlenen de zorg (integrale en multidimensionele benadering).
  • De zorg is ook gericht op naasten. Voor hen is het vaak ingrijpend wanneer hun dierbare ziek is en niet meer beter kan worden.
  • Proberen van tevoren te bedenken welke klachten en problemen in de nabije toekomst kunnen gaan spelen.

Goede communicatie tussen huisarts en patiënt is essentieel. Naast afspraken over reanimatie, beademing, behandelrestricties en eventueel euthanasie, is het belangrijk dat de huisarts de patiënt leert kennen. Vaak zijn het de kleine, persoonlijke dingen die zó belangrijk zijn. Vanuit de vertrouwensband die groeit en het inzicht die de huisarts krijgt in de persoon, volgen al snel de (behandel)wensen van de patiënt. Een belangrijk hulpmiddel is het ACP-gesprek.   

Ondersteuning vanuit Cohaesie

We ondersteunen de huisartsenpraktijken bij de opzet van PaTz groepen (palliatieve thuiszorg) in de regio, geven scholingen en trainingen over het voeren van proactieve zorgplanning gesprekken. De kaderarts palliatieve zorg i.o. is beschikbaar voor vragen over palliatieve zorg.

Informatieve websites

Netwerk Zuid-Hollandse Eilanden | palliaweb

Centrum voor levensvragen-ZHE

Palliatieve ZorgZoeker

Over palliatieve zorg

Kanker.nl

Regionale samenwerking

Ziekenhuizen, VVT-organisaties, hospice en vrijwilligers palliatieve zorg