Contactpersoon

0181 - 301 805

Documenten mentale gezondheid

De huisarts ziet steeds meer mensen met psychische klachten en/of problematiek. Dit kan voor een toenemende werkdruk in de huisartsenpraktijk zorgen.

Bij een grote groep mensen met psychische klachten, kunnen problemen zijn zoals eenzaamheid, slechte huisvesting, laaggeletterdheid of werkloosheid. De zorg en ondersteuning van mensen met psychische en/of psychosociale problematiek zien we als een samenspel van aanbieders in de wijk en regio.

Zorgprogramma

Samen met andere zorgaanbieders willen we bijdragen aan een afgestemd lerend zorgnetwerk. Dit betreft aanbieders vanuit de huisartsenzorg, het sociaal domein en de basis- of gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (B-GGZ en G-GGZ).

Bijna alle huisartsenpraktijken in onze regio werken met een praktijkondersteuner GGZ (regulier). In onze regio is het mogelijk om vanuit de gemeente extra ondersteuning op het gebied van jeugd in te zetten, door een praktijkondersteuner jeugd (POH Jeugd). De meerwaarde van een praktijkondersteuner wordt vooral gezien in de tijd die besteed kan worden aan een zorgvuldige intake, een inschatting maakt van de problematiek en als verbinder met andere professional in het zorgnetwerk. Zelfmanagement en gezonde leefstijl zijn ook belangrijke thema’s voor deze doelgroep, waarop we ons richten.

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Ondersteuning van huisartsenpraktijk bij het eventueel inzetten van praktijkondersteuner GGZ jeugd

Mede realiseren van samenhangende netwerkzorg in wijk en regio. Elkaar ontmoeten en/of elkaar weten te vinden is een belangrijk onderdeel van een netwerk. Op die manier kunnen we gezamenlijk praktische afspraken over overleg en consultatie, verwijzing en multidisciplinaire casuïstiek bespreking en /of scholing.

Regionale samenwerking

We participeren in stuurgroep en werkgroepen van de Taskforce GGZ Zuid-Hollandse eilanden.