Onze visie

Gezonde inwoners en zorgprofessionals in onze regio.

Door het stimuleren van een gezonde leefstijl, zoals gezonde voeding, voldoende beweging, rust en sociale betrokkenheid, willen we voorkomen dat mensen ziek(er) worden en daarom (meer) van het aanbod van zorg en welzijn gebruik moeten maken. Zo proberen we onze regio gezond te houden.

Onze missie

Het ondersteunen van huisartsenzorg en integrale zorg dichtbij onze patiënten met als doel samen met hen te werken aan gezondheidswinst met oog voor de toekomst.

Cohaesie ondersteunt en faciliteert de kerntaken van onze huisartsen en hun praktijken. Daarmee beogen we dat onze vijfenveertig huisartsenpraktijken op Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis zich volledig kunnen richten op het leveren van adequate, persoonsgerichte zorg. Een zorggroep voor, door en in samenwerking met huisartsen.

Er is extra aandacht voor een gezonde leefstijl, kwetsbare groepen, samenwerking in de wijk en regio om te komen tot samenhangende zorg. Daarnaast zoeken we met onze huisartsen en andere zorggroepen naar kansen en slimme oplossingen om de eerstelijnszorg verder te verstevigen en in te kunnen spelen op de groeiende zorgvraag en beperkte capaciteit.

We gaan graag de samenwerking aan met partners in onze omgeving. Een samenwerking met als doel het toekomstbestendig organiseren en versterken van de integrale zorg.

Cohaesie Koers

Programma's en projecten