Vanuit onze huidige visie op gezondheid benaderen we de patiënt integraal. Mensen worden in hun totaliteit gezien. Door het stimuleren van een gezonde leefstijl, willen we voorkomen dat mensen ziek(er) worden en daarom (meer) van het aanbod van zorg en welzijn gebruik moeten maken.

Integrale, multidisciplinaire zorg is noodzakelijk om de vaak samenhangende problemen effectief aan te pakken. Dat vraagt om goede samenwerkingsafspraken met andere professionals in de wijk en in de regio.

We richten ons op alle inwoners in onze regio met extra aandacht voor (potentieel) kwetsbare mensen:

  • patiënten met een chronische ziekte
  • (kwetsbare) ouderen
  • mensen met psychische problematiek
  • mensen met een levensbedreigende ziekte