Zorgverleners werken samen voor de beste zorg

Om u beter te kunnen helpen en te ondersteunen bij uw chronische ziekte, stemmen de huisartsen van Cohaesie hun zorg goed af met allerlei zorgverleners en zorgorganisaties om u heen. Huisartsen maken goede afspraken met elkaar en ook met u. Uit ervaringen van chronisch zieken en andere onderzoeken weten wij hoe belangrijk dat is. In beleidstaal: deze afspraken noemen wij zorgprogramma’s. En de groep van zorgverleners noemen wij een zorggroep.

Onze patientenbrochure vertelt u op welke manier wij met u en met elkaar samenwerken bij uw behandeling.

Ketenzorg

Ketenzorg is de controle en behandeling van uw chronische aandoening in de huisartsenpraktijk. Controle en behandeling van chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus II, COPD, astma en hart-& vaatziekten (CVRM) vinden tegenwoordig plaats op een speciaal spreekuur in de praktijk bij de huisarts en/of praktijkondersteuner. 

Cohaesie ondersteunt de samenwerkingsafspraken. Cohaesie, opgericht door en voor huisartsen, werkt hiervoor samen met andere gespecialiseerde zorgverleners, zoals bijvoorbeeld specialisten, diëtisten en podotherapeuten uit de regio Rotterdam-Rijnmond Zuid. De samenwerking bestaat onder meer uit het maken van afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van uw zorg.

Eén van deze afspraken is dat we uw medische gegevens goed moeten vastleggen en kunnen uitwisselen om tot een betere kwaliteit van zorg te komen. Voor deze vastlegging maken de huisartsen gebruik van een Huisarts Informatie Systeem (HIS). In het HIS staan onder andere uw medische gegevens opgeslagen, waardoor deze toegankelijk zijn voor u en voor de andere zorgverleners in de keten die u behandelen. Uiteraard hebben zij alleen toegang tot voor hen relevante gegevens.

In de rechterkolom treft u informatie aan over de verschillende chronische aandoeningen en hoe de behandeling eruit ziet. 

Heeft u een klacht? Of wil u meer weten hoe wij omgaan met uw privacy?

AVG, privacy en klachten

Kosten en declaraties

Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen risico voor deze ketenzorg. Dat geldt ook voor de medische handelingen die uw huisarts verricht. Soms kan het gebeuren dat u toch moet bijbetalen voor zorg. Dat komt omdat niet alle zorg in het basispakket zit of wél onder uw eigen risico valt. Het kan dat u moet (bij-)betalen voor: 

  • medicijnen die de huisarts u voorschrijft
  • behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
  • laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts laat doen

Waarom staat er 'Cohaesie' op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar?

Als patiënt heeft u niet direct te maken met Cohaesie, toch staat Cohaesie op de declaratie van uw zorgverzekeraar. Cohaesie coördineert de (keten)zorg  op Voorne Putten, in Rozenburg, Hoogvliet en Pernis. Voor deze coördinatie worden bij uw zorgverzekeraar kosten in rekening gebracht. Het bedrag dat op uw declaratie staat, wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. U hoeft dit dus niet te betalen en het gaat niet van uw eigen risico af.

Wilt u meer weten over ketenzorg? Neemt u dan contact op met uw eigen huisarts.