Contactpersoon

0181 - 301 802

Documenten gezonde leefstijl en zelfmanagement

Aandacht voor gezonde leefstijl en zelfmanagement wordt steeds belangrijker door onder andere toename in het aantal mensen met een leefstijl gerelateerde chronische aandoening, psychische aandoening, de (dubbele) vergrijzing, het tekort aan deskundig personeel en het hoge percentage van bijvoorbeeld overgewicht in onze regio.

Gezonde leefstijl

Gezondheid is een toestand van welzijn of welbevinden. Het is het vermogen van mensen om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen en hierover zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. Hierbij is uitgegaan van de visie van Machteld Huber op Positieve Gezondheid en streven daardoor meer naar persoonsgerichte zorg.

We willen voorkomen dat mensen ziek(er) worden en daarom (meer) van het aanbod van zorg en welzijn gebruik moeten maken. Om die reden stimuleren we een gezonde leefstijl, zoals gezonde voeding, voldoende beweging, rust en sociale betrokkenheid,

Zelfmanagement en individueel zorgplan

Zelfmanagement draagt bij aan het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en welzijn van de patiënt. Het gaat om het beslissen en handelen van een individu op basis van persoonlijke keuzes om de gevolgen van een aandoening op het leven te reguleren. Het omvat zelfzorg, zelfhulp en zelfregie.

De patiënt speelt een actieve rol bij zelfmanagement en de zorgprofessional ondersteunt de patiënt door te adviseren over gezond leven, het voorkomen van ziekten en de patiënt te begeleiden bij diens zelfmanagement. Het individueel zorgplan of gezondheidsplan is een goed middel om de eigen regie en het vermogen tot zelfmanagement van de patiënt te stimuleren en samenhangende zorg te bieden. We richten ons op het beschikbaar stellen van een zorgplan in een digitale samenwerkingsomgeving en hoe dit in de huisartsenpraktijk praktisch georganiseerd kan worden.

Regionale samenwerking

We participeren in regionale initiatieven rondom gezonde leefstijl, zoals bijvoorbeeld het Preventie Akkoord Gezonde Voeding Voorne-Putten en Vitale Eilanden (Zuid-Hollandse Eilanden).