Contactpersoon

0181 - 301 802

Documenten gezonde leefstijl en zelfmanagement

Gespreksinstrumenten positieve gezondheid

Aandacht voor gezonde leefstijl en zelfmanagement wordt steeds belangrijker door onder andere toename in het aantal mensen met een leefstijl gerelateerde chronische aandoening, psychische aandoening, de (dubbele) vergrijzing, het tekort aan deskundig personeel en het hoge percentage van bijvoorbeeld overgewicht in onze regio.

Gezonde leefstijl

Gezondheid is een toestand van welzijn of welbevinden. Het is het vermogen van mensen om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen en hierover zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. Hierbij is uitgegaan van de visie van Machteld Huber op Positieve Gezondheid en streven daardoor meer naar persoonsgerichte zorg.

We willen voorkomen dat mensen ziek(er) worden en daarom (meer) van het aanbod van zorg en welzijn gebruik moeten maken. Om die reden stimuleren we een gezonde leefstijl, zoals gezonde voeding, voldoende beweging, rust en sociale betrokkenheid.

Gratis QR-Fit app met (hard)looproutes en oefeningen

In de gratis QR-Fit app staan dagelijks wisselende oefingen en drie beweegroutes in Oostvoorne, Rockanje en Hellevoetsluis.

De oefeningen zijn op drie fitheidsniveaus uit te voeren en dus voor alle leeftijden geschikt. In de vesting van Hellevoetsluis, duinen van Rockanje en het Oostvoornse meer staan QR-paaltjes waar wandelaars en hardlopers een QR-Fit beweegroute kunnen volgen. De routes zijn ook zonder app te gebruiken. Scan de code op de paaltjes met je mobiel en wandel of hardloop de route langs de mooiste plekjes van deze plaatsen.

QR fit beweegroute (Oostvoorne, Rockanje en Hellevoetsluis)

Sociaal platform Voorne-Putten www.fijnjetezien.nl

Zelfmanagement en individueel zorgplan

Zelfmanagement draagt bij aan het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en welzijn van de patiënt. Het gaat om het beslissen en handelen van een individu op basis van persoonlijke keuzes om de gevolgen van een aandoening op het leven te reguleren. Het omvat zelfzorg, zelfhulp en zelfregie.

De patiënt speelt een actieve rol bij zelfmanagement en de zorgprofessional ondersteunt de patiënt door te adviseren over gezond leven, het voorkomen van ziekten en de patiënt te begeleiden bij diens zelfmanagement. Het individueel zorgplan of gezondheidsplan is een goed middel om de eigen regie en het vermogen tot zelfmanagement van de patiënt te stimuleren en samenhangende zorg te bieden. We richten ons op het beschikbaar stellen van een zorgplan in een digitale samenwerkingsomgeving en hoe dit in de huisartsenpraktijk praktisch georganiseerd kan worden.

Regionale samenwerking

We participeren in regionale initiatieven rondom gezonde leefstijl, zoals bijvoorbeeld het Preventie Akkoord Gezonde Voeding Voorne-Putten en Vitale Eilanden (Zuid-Hollandse Eilanden).

Blogs 'een passie voor leefstijl' van Daphne Uyterlinden

Daphne Uyterlinden is huisarts bij het Medisch Centrum Brielle, maar ook leefstijlcoach. In deze hoedanigheid is zij betrokken bij Vereniging Arts & Leefstijl waar zij diverse scholingen verzorgd. 

"Ik ben huisarts met een passie voor leefstijl. Leefstijl speelt een rol bij alle chronische klachten en problemen. Voeding, beweging, slaap, ontspanning, zingeving en sociale contacten spelen allemaal een belangrijke rol in hoe iemand zich voelt. Door dit op een persoonlijke manier te bespreken, kom je tot een diepere kern in het contact. Dit geeft een opening om met kleine stapjes aanpassingen te doen aan de leefstijl. Wat kan en wil iemand wel (cirkel van invloed). Dit is goed voor de patiënt en geeft meer werkplezier. Ook buiten de spreekkamer probeer ik mensen bewust te maken en te inspireren om met hun leefstijl aan de slag te gaan".

Een goede dood
Moeten versus willen
Alcohol en grenzen
Je relatie met eten
Samenhang tussen lichaam en geest

Lees alle blogs van Daphne op haar LinkedIn pagina