Contactpersoon

0181 - 301 802

Documenten gezonde leefstijl

Aandacht voor gezonde leefstijl en zelfmanagement wordt steeds belangrijker door onder andere toename in het aantal mensen met een leefstijl gerelateerde chronische aandoening, psychische aandoening, de (dubbele) vergrijzing, het tekort aan deskundig personeel en het hoge percentage van bijvoorbeeld overgewicht in onze regio.

Gezonde leefstijl

Gezondheid is een toestand van welzijn of welbevinden. Het is het vermogen van mensen om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen en hierover zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. Hierbij is uitgegaan van de visie van Machteld Huber op Positieve Gezondheid en streven daardoor meer naar persoonsgerichte zorg.

We willen voorkomen dat mensen ziek(er) worden en daarom (meer) van het aanbod van zorg en welzijn gebruik moeten maken. Om die reden stimuleren we een gezonde leefstijl, zoals gezonde voeding, voldoende beweging, rust en sociale betrokkenheid.

Gespreksinstrumenten positieve gezondheid

Leefstijl in de zorg | vakinformatie

Regionale samenwerking

We participeren in regionale initiatieven rondom gezonde leefstijl, zoals bijvoorbeeld het Preventie Akkoord Gezonde Voeding Voorne-Putten en Vitale Eilanden (Zuid-Hollandse Eilanden).