Het personeelstekort wordt steeds duidelijker zichtbaar in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Om de randvoorwaarden voor goede zorg te borgen, werken we aan slimme inzet van capaciteit en innovatie op personeelsgebied door krachtenbundeling en HR-innovatie.

Cohaesie biedt hulp bij het vervullen van vacatures, bij personele vraagstukken door ondersteuning van praktijkmanagers en wij staan ook open voor andere vragen in het kader van praktijkondersteuning. Wilt u hierover van gedachten wisselen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met