Contactpersoon

0181 - 301 809

Het personeelstekort wordt steeds duidelijker zichtbaar in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Om de randvoorwaarden voor goede zorg te borgen, werken we aan slimme inzet van capaciteit en innovatie op het gebied van personeel door krachtenbundeling en HR-innovatie. We richten ons op de vraag hoe het praktijkhouderschap en het huisartsenvak aantrekkelijk kan blijven. Daarbij ligt de nadruk op strategische personeelsplanning in de hele huisartsenpraktijk.

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Samen met onze partners kijken we naar de mogelijkheden om zorgprofessionals breed in te zetten, naar taakherschikking en naar een goede in- en doorstroom van talenten. Cohaesie biedt hulp bij het vervullen van vacatures, bij personele vraagstukken door ondersteuning van praktijkmanagers en we staan open voor andere vragen over praktijkondersteuning.

Regionale samenwerking

MBO-opleidingen: Albeda college, Zadkine
Zorggroepen: Haringvliet, Hoeksewaard