Kennis en kunde zijn de basis ingrediënten voor inspiratie, innovatie en verbetering. Diverse experts brengen die mee naar de Cohaesie vakgroepen (multidisciplinair en regionaal samengesteld). Daar wordt richting gegeven aan de koers die we als regionale huisartsenorganisatie varen. Dat resulteert in tal van diensten die het fundament vormen voor toekomstbestendige huisartsenzorg en praktijkvoering, zoals:

  • beleid & advies
  • programma’s en projecten
  • scholingen
  • coaching
  • kwaliteitsdocumenten, zoals protocollen, instructiekaarten, informatiekaarten en instructiekoffers

In het organogram van Cohaesie is de gehele organisatie, inclusief vakgroepen schematisch weergegeven.

Organogram Cohaesie