Wat we bieden met E-Health

Door inzet van innovatieve vormen van zorg (E-Health) voorkomen we onnodig dure of overbodige zorg en verplaatsen we zorg dichter bij mensen thuis. Met ‘de juiste zorg op de juiste plek’ stimuleren we kortere (digitale) lijnen met zorgprofessionals, zorgorganisaties en patiënt rondom de huisarts. Patiënten zijn gebaat met goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn.

Cohaesie nieuwsberichten E-Health