Contactpersoon

06 - 100 14 797
0181 - 301 809

Programma

Aan de ene kant neemt de vergrijzing toe waardoor het aantal patiënten in de huisartsenpraktijk stijgt en aan de andere kant is er een arbeidstekort in de praktijk. Hierdoor moet er meer werk door minder mensen uitgevoerd worden. Verdere digitalisering binnen de huisartsenzorg is noodzakelijk om goede en persoonlijke zorg te blijven garanderen. Zo kan digitalisering persoonsgerichte zorg stimuleren, gegevensuitwisseling vergemakkelijken en de samenwerking verbeteren.

Door inzet van innovatieve vormen van zorg (e-health) voorkomen we onnodig dure of overbodige zorg en verplaatsen we zorg dichter bij mensen thuis. Met ‘de juiste zorg op de juiste plek’ stimuleren we kortere (digitale) lijnen met zorgprofessionals, zorgorganisaties en patiënt. Patiënten zijn gebaat met goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn.

Digitaal samenwerken

Door de inzet van de juiste zorg op de juiste plek, willen we kortere (digitale) lijnen met zorgprofessionals, zorgorganisaties en patiënten stimuleren. Hierbij is goede digitale samenwerking een toekomstbestendig hulpmiddel om de toenemende zorg te kunnen blijven ondersteunen en de kwaliteit van zorg te blijven behouden. 

Uitgangspunt hierbij is dat digitalisering geen doel op zich is maar ondersteunend aan het zorgproces.