Documenten AVG, privacy en klachten

  Privacy en AVG

  Voor de uitvoering van onze taken leggen we persoonsgegevens vast. Hierbij houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat waarvoor we moeten zorgen als we persoonsgegevens gebruiken. Ook staat hierin wat uw rechten zijn. De AVG verplicht ons om u schriftelijk te informeren over de manier waarop we met (uw) gegevens omgaan. We doen dit door deze privacyverklaring op onze website te publiceren.

  Veilig incident melden (VIM-melding)

  Veilig Incident Melden (VIM) is een methode die ontworpen is om incidenten veilig te melden, te onderzoeken en de oorzaken te categoriseren dicht bij het werkproces. 

  Alle bij Cohaesie aangesloten zorgverleners hebben een VIM-regeling, maar in de ketenzorg kan er ook ergens in de overdracht tussen de verschillende ketenpartners en in de administratieve verwerkingen iets misgaan. Hiervoor heeft Cohaesie een eigen VIM-regeling en een incidentencommissie. Zij handelen alle incidenten af, inclusief incidenten op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Afhankelijk van het incident, kan de commissie met aanvullende expertise uitgebreid worden. Dit alles met het doel zo goed mogelijk zorg te bieden.

  Wilt u een incident melden, neem dan contact op met 

  Klachten

  Al onze medewerkers en bij ons aangesloten zorgverleners doen dagelijks hun best om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent over onze werkwijze of hoe u behandeld wordt. 

  Heeft u een klacht of verbeterpunt? Gaat u dan eerst in gesprek met de betreffende medewerker of zorgverlener. Alle praktijken hebben een regeling om uw opmerking zo snel, accuraat en correct mogelijk in behandeling te nemen. Lukt het niet om er samen uit te komen? Neemt u dan contact op met onze klachtenfunctionaris via of 0181 - 301 220.

  In voorkomende gevallen kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Een onafhankelijke klachtenbemiddelaar zal dan samen met u zoeken naar een oplossing. Kijk voor meer informatie op www.skge.nl