Cohaesie streeft naar zorgvuldige uitvoering van zorg, met als doel de patiënt kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden. We stimuleren praktijken in het continu verbeteren van zorg vanuit de PDCA-cyclus. Waar nodig bieden we begeleiding of ondersteuning op maat.