Contactpersoon

06-24152210

Landelijk nadert een groot aantal praktijkhouders de pensioengerechtigde leeftijd. In de regio Voorne-Putten Rozenburg gaat 22% van de huisartsenpraktijken binnen vijf jaar stoppen. De huidige arbeidsmarktproblematiek impliceert een mogelijk tekort aan potentiële opvolgers. Cohaesie staat met project Deltaplan voor huisartsenzorg praktijkhouders terzijde die hun praktijk willen overdragen en huisartsen die juist praktijkhouder willen worden.

Project Deltaplan voor huisartsenzorg bestaat uit drie onderdelen:

 1. Niet-praktijkhoudende huisartsen betrekken bij onze regio
  Hoe kunnen we niet-praktijkhoudende huisartsen enthousiasmeren om praktijkhouder te worden? Hoe is het om op een prachtig eiland te werken, vaak in een ‘dorpspraktijk’. Wat zijn de voordelen van het eigen ondernemerschap?

 2. Terzijde staan van huisartsen die een opvolger zoeken en ook startende praktijkhouders
  Inzicht: Welke huisartsenpraktijken willen hun praktijk binnen nu en vijf jaar overdragen aan een enthousiaste huisarts.

  Leren van elkaar: In gesprek gaan met met praktijkhoudende huisartsen, gepensioneerde huisartsen en huisartsen die de ambitie hebben om een praktijk over te nemen.

  Toolbox: Wat heeft een (toekomstige) huisarts nodig. Waarmee ondersteunt Cohaesie? Denk aan ICT, arbeidsmarkt, zorgprogramma’s. Platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. 
 1. Regionaal overzicht van vraag en aanbod vast waarnemers
  Veel jonge huisartsen willen graag eerst waarnemen om ervaring op te doen in verschillende huisartsenpraktijken. Voor onze regio wordt een overzicht gemaakt van (vaste) waarnemers.