Contactpersoon

  0181 - 301 809

Project

Het meedenkconsult richt zich op het voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar de tweedelijn door het verhogen van de deskundigheid van de eerstelijn. Huisartsen hebben de mogelijkheid om vanuit hun eigen praktijk een medisch specialist digitaal te raadplegen over de behandeling van hun patiënt.

De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de medisch specialist wordt geconsulteerd voor zijn of haar expertise. Dit gaat digitaal heel eenvoudig via een module in VIPLive (beveiligde omgeving). Door een koppeling met het HIS worden de gegevens automatisch en beveiligd overgedragen.

Voordelen van een meedenkconsult

  • verbetert de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk
  • voorkomt onnodige verwijzingen naar de specialist
  • minimum aan administratieve lasten
  • belast het eigen risico van de patiënt niet

Aan een meedenkconsult zijn geen verplichtingen verbonden wat betreft de opvolging van het advies. Het is een advies van de specialist waarna de huisarts zelf bepaalt om het advies wel of niet te volgen. De huisarts is niet verplicht om na een meekijk- of meedenkconsult naar dit geconsulteerde ziekenhuis te verwijzen.

Hoe werkt het?

Onze huisartsen kunnen direct gebruik maken van het meedenkconsult in VIPLive. Handleiding consultatie starten vanuit de huisartsenpraktijk

Declaratie meedenkconsult (wijziging per januari 2024)

Specialisten (ziekenhuis) ontvangen na afronding van een meedenkconsult vanuit Cohaesie een vergoeding. Uitbetaling aan de specialist vindt na elk kwartaal plaats. Een consult is afgerond als de specialist het consult heeft afgesloten.

De huisarts declareert de eigen tijdsbesteding via de reguliere consultdeclaraties van de praktijk (Segment 1). De huisarts ontvangt geen uitbetaling meer via Cohaesie. 

Voor patiënten geïncludeerd in een chronische keten kan geen afzonderlijk digitaal meedenkconsult worden gedeclareerd dat gerelateerd is aan de chronische ziekte.

Alle praktijken zijn aangemeld bij CZ, zodat digitale meedenkconsult via VIPLive beschikbaar blijft. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit aangeven via ons

Heeft u vragen of ervaart u problemen met deze nieuwe werkwijze?  .

Te raadplegen vakgroepen per ziekenhuis

Er komen steeds meer vakgroepen bij die deelnemen aan het meedenkconsult. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Ikazia Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland Spijkenisse Medisch Centrum 
Cardiologie Cardiologie Rijnmond Zuid Allergologie Klinisch Chemici Cardiologie Rijnmond Zuid
Interne geneeskunde Chirurgen Maatschap Cardiologie Rijnmond Zuid Longgeneeskunde Geriatrie
Kindergeneeskunde Gynaecologie Dermatologie Neurologie Gynaecologie
Longgeneeskunde Interne geneeskunde Geriatrie Oogheelkunde Longgeneeskunde
Neurologie Longgeneeskunde Interne geneeskunde, endocrinologie en diabetes Pijnpoli Neurologie
Maatschap Maag-darm-leverziekten  Kindergeneeskunde Plastische chirurgie Orthopedie
Neurologie MDL Pijngeneeskunde
Plastisch Chirurgen Maatschap Pijngeneeskunde
Polikliniek pijnbestrijding Radiologie
Reumatologie
Urologie

Regionale samenwerking

Alle huisartsen van Cohaesie kunnen gebruik maken van het meedenkconsult via VIPLive met Spijkenisse Medisch Centrum (SMC), Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia, Maasstad Ziekenhuis en SFG. Hiermee is voor de gehele regio een laagdrempelige consultatie van de specialist in de tweedelijn mogelijk. Het meedenkconsult wordt steeds verder uitgebreid met meerdere vakgroepen.

In dit project werken wij samen met Zorggroepen Haringvliet, Hoeksewaard en Ridderkerk. Het samenwerkingsproces is begeleid door regionale ondersteuningsstructuur (ROS) Samergo.