Contactpersoon

  0181 - 301 809

Project

Het meedenkconsult richt zich op het voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar de tweedelijn door het verhogen van de deskundigheid van de eerstelijn. Huisartsen hebben de mogelijkheid om vanuit hun eigen praktijk een medisch specialist digitaal te raadplegen inzake de behandeling van hun patiënt.

De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de medisch specialist wordt geconsulteerd voor zijn of haar expertise. Dit gaat digitaal heel eenvoudig via een module in VIPLive via een beveiligde omgeving. Door een koppeling met het HIS worden de gegevens automatisch en beveiligd overgedragen.

Voordelen van een meedenkconsult

  • verbetert de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk
  • voorkomt onnodige verwijzingen naar de specialist
  • minimum aan administratieve lasten
  • belast het eigen risico van de patiënt niet

Aan een meedenkconsult zijn geen verplichtingen verbonden wat betreft de opvolging van het advies. Het is een advies van de specialist waarna het aan de huisarts is om dit advies wel of niet te volgen. De huisarts is niet verplicht om na een meekijk- of meedenkconsult naar dit geconsulteerde ziekenhuis te verwijzen.

Alle aangesloten huisartsen en specialisten ontvangen na afronding van een meedenkconsult vanuit Cohaesie een vergoeding. Huisartsen ontvangen een vergoeding van €40 per afgerond meedenkconsult. Een consult is afgerond als de specialist het consult heeft afgesloten.  Uitbetaling hiervan vindt na elk kwartaal plaats. 

Voor patiënten geïncludeerd in een chronische keten kan geen afzonderlijk digitaal meedenkconsult worden gedeclareerd, dat gerelateerd is aan de chronische ziekte.

Regionale samenwerking

Alle huisartsen van Cohaesie kunnen gebruik maken van het meedenkconsult via VIPLive met Spijkenisse Medisch Centrum (SMC), Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia, Maasstad Ziekenhuis en SFG. Hiermee is voor de gehele regio een laagdrempelige consultatie van de specialist in de tweedelijn mogelijk. Het meedenkconsult wordt steeds verder uitgebreid met meerdere vakgroepen.

In dit project werken wij samen met Zorggroepen Haringvliet, Hoeksewaard en Ridderkerk en zorgverzekeraar CZ. Het samenwerkingsproces is begeleid door regionale ondersteuningsstructuur (ROS) Samergo. 

Hoe werkt het?

Onze huisartsen kunnen direct gebruik maken van het meedenkconsult in VIPLive. Zie deze handleiding: 

Handleiding consultatie starten vanuit de huisartsenpraktijk

Te raadplegen vakgroepen per ziekenhuis

Er komen steeds meer vakgroepen bij die deelnemen aan het meedenkconsult. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

't Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Ikazia Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland Spijkenisse Medisch Centrum 
Cardiologie Cardiologie Rijnmond Zuid Allergologie Chirurgie Cardiologie Rijnmond Zuid
Interne geneeskunde Gynaecologie Cardiologie Rijnmond Zuid Dermatologie Geriatrie
Kindergeneeskunde Interne geneeskunde Dermatologie Klinisch Chemici Longgeneeskunde
Longgeneeskunde Longgeneeskunde Geriatrie Longgeneeskunde Neurologie
Neurologie Maatschap chirurgen en plastisch chirurgen Interne geneeskunde, endocrinologie, diabetes MDL Pijngeneeskunde
Nefrologie Kindergeneeskunde Neurologie
Polikliniek Pijnbestrijding MDL Oogheelkunde
Reumatologie Pijnpoli
Sportgeneeskunde Rotterdam Plastische chirurgie
Reumatologie