Contactpersoon

 06 - 100 14 797

Documenten OPEN

Project

Samen met zorggroep Haringvliet vormen we een regionale coalitie (CHK) in het kader van het programma OPEN. Door de krachten te bundelen, kunnen we praktijken praktische hulp bieden bij het toegankelijk maken van de online patiëntinzage.

OPEN is een driejarig programma dat eerstelijns zorgverleners helpt om aan iedere inwoner van Nederland die dat wil veilig en betrouwbaar, digitaal toegang te verlenen tot de eigen gezondheidsgegevens.

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Patiënten hebben het wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier. Door de krachten te bundelen, bieden we praktijken praktische hulp bij de voorbereiding en realisatie van de online patiëntinzage.

Een voorwaarde van het OPEN programma is het promoten van het patiëntenportaal in de wachtkamer en spreekkamer. Gebruik de communicatiemiddelen om patiënten te attenderen op veilig delen van medische gegevens.

Regionale samenwerking

Zorggroep Haringvliet