Cohaesie is een eerstelijns ketenzorggroep van vijfenveertig huisartsenpraktijken in de regio Voorne-Putten en Rozenburg. Onze primaire taak is huisartsen ontlasten, ondersteunen en faciliteren zodat zij optimale, toegankelijke zorg aan hun patiënten kunnen geven. Binnen deze praktijken werken:

104 huisartsen
58 praktijkondersteuners somatiek
33 praktijkondersteuners GGZ
23 praktijkmanagers
130 assistenten

"Door goede samenwerking in de hele keten, kunnen we de zorg kwalitatief hoogwaardig houden". Johan de Vries (oud-bestuurslid)

Cohaesie bedrijfsfilm

Onze medewerkers

Bij bureau Cohaesie werken negentien medewerkers, zowel op kantoor als ter ondersteuning in de huisartsenpraktijken. Gespecialiseerde medische kennis en ondersteuning kan via VIPLive gevraagd worden aan de kaderhuisarts ouderenzorg, diabetes, astma/COPD en diabetsverpleegkundige.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u informatie over Cohaesie? Neemt u contact op met ons of 0181 - 301 220.

Organogram Cohaesie

Film over de Cohaesie kaderartsen