Cohaesie is een eerstelijns ketenzorggroep van 45 huisartsenpraktijken in de regio Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis. Binnen deze praktijken werken:

  • 88 huisartsen
  • 68 praktijkondersteuners somatiek
  • 49 praktijkondersteuners GGZ
  • 10 praktijkmanagers
  • 139 assistenten

We ondersteunen en faciliteren de kerntaken van de huisartsenpraktijken. Zo zorgen we ervoor dat zij zich volledig kunnen richten op het leveren van goede, persoonsgerichte medisch-generalistische zorg.

"Door goede samenwerking in de hele keten, kunnen we de zorg kwalitatief hoogwaardig houden". Johan de Vries (bestuurslid)

Duidelijk zichtbaar, makkelijk aanspreekbaar

Organogram 2021