Alle medewerkers in de huisartsenzorg kunnen gebruik maken van de diensten van een vertrouwenspersoon. Wanneer uw huisartsenpraktijk, huisartsenpost of zorggroep geen eigen vertrouwenspersoon heeft, kunt u een beroep doen op de vertrouwenspersoon van SSFH. Deze vertrouwenspersoon kan u ondersteunen wanneer u te maken krijgt met situaties die gevoelig liggen, zoals fysieke agressie, seksuele intimidatie, pesten en integriteitskwesties.

SSFH vertrouwenspersoon

Contact zoeken met een vertrouwenspersoon kan altijd en is altijd vertrouwelijk. Niemand hoeft te weten dat u het gesprek aan gaat met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon gaat dan samen met u kijken of er eventuele vervolgstappen of verdere hulpverlening nodig is. Situaties waarbij een vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld zijn onder andere:

  • Als je te maken krijgt met fysieke agressie of intimidatie
  • Problemen of conflicten ervaart in samenwerking
  • Wordt gepest op de werkvloer
  • Getuige bent van een integriteitskwestie