Contactpersoon

 0181 - 301 802

Ongeveer de helft de Nederlanders heeft een chronische aandoening. Eén op de drie Nederlanders heeft twee of meer chronische aandoeningen en bijna één op de vijf drie of meer. 

Cohaesie is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en levering van de chronische zorg: diabetes type II (DM2), cardiovasculair risicomanagement CVRM; HVZ en VVR, astma en COPD. De chronische zorg richt zich naast cardiometabole en pulmonale aandoeningen op andere (voornamelijk leefstijl gerelateerde) aandoeningen, zoals chronische nierschade, hartfalen, atriumfibrilleren, osteoporose, hypothyreoïdie en/of jicht. Daarbij wordt een omslag gemaakt van gestandaardiseerde zorg naar persoonsgerichte zorg. Dit gaat meer uit van de wensen en voorkeuren van individuele patiënten.

De integratie betekent dat bestaande zorgstraten voor chronische aandoeningen worden omgevormd tot een meer generieke benadering die recht doet aan multimorbiditeit en ruimte biedt voor aanvullende andere chronische aandoeningen. Patiënten worden gestimuleerd en ondersteund om zo goed mogelijk om te gaan met hun chronische aandoening in het dagelijks leven.

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Ondersteuning bij continue kwaliteitsborging en -verbetering en organiseren initiatieven binnen het netwerk om kennis en informatie met elkaar uit te wisselen. 

Ondersteuning onze huisartsenpraktijken bij de omslag van gestandaardiseerde naar persoonsgerichte zorg. Daarbij is extra aandacht voor zelfmanagement en een gezonde leefstijl.

Regionale samenwerking

Chronische zorg is een vast onderdeel van het regionaal kwaliteitsoverleg van een aantal huisartsenorganisaties.

Ineen - multidisciplinaire zorg