Ons jaarverslag

Ons jaarverslag bevat een terugblik op wat we in dat jaar bereikt hebben en een vooruitblik op wat we in het komende jaar willen bereiken. 

Cohaesie jaarverslag 2019.pdf

Cohaesie jaarverslag 2018.pdf

Raad van Toezicht jaarverslag 2019.pdf

Financiën

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie geven we jaarlijks inzicht in het financieel jaarverslag en in de onkosten van onze directeur-bestuurder. Het onkostenbeleid is eind 2019 vastgesteld. Het eerste onkostenoverzicht verschijnt eind 2020/begin 2021.

Beleid onkostenvergoeding