Verbinding

Cohaesie staat voor verbinding en synergie. Tussen de huisartsen onderling, maar ook met de eerste- en tweedelijns zorgaanbieders, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en lokale overheden. Voor iedereen in onze regio willen we duidelijk zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar zijn. Goede samenwerking in de hele keten is volgens ons cruciaal om de zorg kwalitatief hoogwaardig te houden. 

"We streven voortdurend naar het bevorderen van de synergie tussen huisartsen, eerstelijnszorg professionals en regionale partners." Henk Hoogervorst (bestuurslid)

Samenhang

Cohaesie streeft naar een samenhangend aanbod van eerstelijnszorg, waarover de huisarts de regie voert. We willen dat mensen in een vloeiende beweging terechtkomen bij de professionals die ze nodig hebben. Het is ons doel patiënten zoveel mogelijk in de thuissituatie te ondersteunen in hun gezondheid. Vanuit onze werkmaatschappij Cohaesie Zorg b.v. organiseren we de zorg voor mensen met een chronische aandoening en ondersteunen we de aangesloten zorgverleners.

Samenwerking 

De bij Cohaesie aangesloten praktijken werken samen op het gebied van kennisoverdracht (scholingen), kwaliteitsbevordering, GGZ, ouderenzorg, de zorg voor chronische patiënten (Diabetes Mellitus type 2, astma, COPD, hart- en vaatziekten) en de ICT-ondersteuning van de zorgketen. Omdat de arbeidsmarkt van huisartspraktijken steeds krapper wordt, heeft de slimme inzet van capaciteit en innovatie op personeelsgebied onze speciale aandacht. Verder kunnen huisartsen tijdens bijeenkomsten van Cohaesie met elkaar van gedachten wisselen over actuele onderwerpen.