Cohaesie is een regionale huisartsenorganisatie. We ondersteunen, ontlasten, informeren en faciliteren huisartsenpraktijken in onze regio. We ondersteunen en faciliteren bij leefstijl, zorg voor kwetsbare groepen (multidisciplinaire zorg), deskundigheidsbevordering en kwaliteit, e-health & digitalisering, personeel & arbeidsmarkt. Door deze zaken uit handen te nemen van de huisartsenpraktijken, kunnen zij meer tijd besteden aan de patiënten.

Verbinding

Cohaesie verbindt lokale en regionale organisaties en is een zichtbare gesprekspartner voor huisartsenpraktijken, gemeenten, collega zorggroepen, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingsorganisaties, ziekenhuizen, GGZ-organisaties en zorgverzekeraars. Goede samenwerking en verbinding in de hele zorgketen is cruciaal om de zorg kwalitatief hoogwaardig te houden.

"We streven voortdurend naar het bevorderen van de synergie tussen huisartsen, eerstelijnszorg professionals en regionale partners." Henk Hoogervorst (bestuurslid)

Samenhang

Cohaesie streeft naar een samenhangend aanbod van eerstelijnszorg, waarover de huisarts de regie voert. Patiënten moeten in een vloeiende beweging terechtkomen bij de juiste professionals. Het is ons doel patiënten zoveel mogelijk in de thuissituatie te ondersteunen in hun gezondheid. We organiseren de zorg voor mensen met een chronische aandoening en ondersteunen de aangesloten zorgverleners.

Samenwerking

De huisartsenpraktijken die bij Cohaesie zijn aangesloten, werken samen op het gebied van kennisoverdracht (scholingen), kwaliteitsbevordering, GGZ, ouderenzorg, de zorg voor chronische patiënten (Diabetes Mellitus type 2, astma, COPD, hart- en vaatziekten) en ICT. De krapte op de arbeidsmarkt heeft onze speciale aandacht.