Contactpersoon

06 - 100 14 797

Documenten ICT regioplan

Project

In navolging van het Hoofdlijnenakkoord en de handreiking vanuit ZN, LHV en InEen, wil de regio graag het initiatief nemen om tot een goede regionale samenwerking te komen op het gebied van e-health, ICT en digitalisering.

Er is een gezamenlijke visie en plan van aanpak uitgewerkt voor e-health, digitalisering en ICT. Doel van dit plan is om eind 2022 een routekaart en planning vast te stellen mede op basis van de wensen en vragen van de huispraktijken voor 2023 en verder.

Toekomstbestendig

De samenwerking moet toekomstbestendig zijn en toegevoegde waarde hebben, waardoor huisartsenpraktijken ontzorgd worden en patiënten gefaciliteerd. Commitment van de achterban is noodzakelijk. Het is belangrijk dat de huisartsenpraktijken de regie houden en dat de zorggroep de huisartspraktijken faciliteert op het gebied van e-health, ICT en digitalisering waar dit nuttig en noodzakelijk is. De samenwerking in de regio wordt hierdoor geoptimaliseerd, de kennis en capaciteit gebundeld en de huisartsenpraktijk blijft toekomstbestendig, omdat zij in kunnen spelen op de toenemende zorgvraag, het personeelstekort en de toenemende digitalisering.

Draagvlak

Het is van belang dat huisartspraktijken de nut en noodzaak inzien om op het gebied van e-health, ICT en digitalisering samen te werken. Draagvlak is de basis om de regionale visie uit te kunnen voeren. Om tot uitvoering te komen van de visie, gaan de zorggroepen in gesprek met de huisartspraktijken om de ambities inzichtelijk te maken, inzicht te krijgen in waar de praktijken staan, welke ondersteuning gewenst is en waar de praktijken naar toe willen werken. Aan de hand van deze informatie wordt een regionale routekaart uitgewerkt op het vlak van e-health, ICT en digitalisering. Hierbij wordt ook gekeken naar wat ‘voorloop’ praktijken reeds doen, zodat deze kennis benut kan worden.

Regionale samenwerking

Zorggroepen: Haringvliet, Hoeksewaard en Ridderkerk