Contactpersoon

06 - 100 14 797

Documenten ICT regioplan

In navolging van het Hoofdlijnenakkoord en de handreiking vanuit ZN, LHV en InEen is het initiatief genomen om een gezamenlijke visie en plan van aanpak te maken voor e-health, digitalisering en ICT in de regio's Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Ridderkerk.

Draagvlak noodzakelijk voor digitalisering

Het is van belang dat huisartspraktijken de nut en noodzaak inzien om samen te werken én gebruik te maken van elkaars kennis en kunde op het gebied van e-health, ICT en digitalisering. Draagvlak is de basis om de regionale visie uit te kunnen voeren en elkaar klaar te stomen voor een toekomst in de digitale huisartsenzorg! 

Visie

Huisartsenpraktijken worden toekomstbestendig op het gebied van e-health, ICT en digitalisering, waardoor zij kunnen inspelen op de toenemende zorgvraag, het personeelstekort en de toenemende digitalisering. De huisartsenpraktijken behouden regie in dit proces en worden optimaal ondersteund en gefaciliteerd door de regionale ICT-coalitie*.

*De regionale ICT-coalitie bestaat uit regionale huisartsenorganisatie Cohaesie, Zorggroep Haringvliet, Zorggroep Hoeksewaard en Zorggroep Ridderkerk.

Regionale samenwerking

Zorggroepen: Haringvliet, Hoeksewaard en Ridderkerk