De tevredenheid van de patiënt is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van zorg. Ons doel is door middel van patientenparticipatie de kwaliteit van zorg te verbeteren en het leren denken vanuit patiëntenperspectief .

Patiëntenparticipatie betekent het benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten en/of hun naasten voor alles waar de zorg beter van kan worden.