Contactpersoon

06 - 100 14 797

Documenten laaggeletterdheid

Thema

Een op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Het is belangrijk dat zorgverleners deze mensen (her)kennen en hun communicatie, informatiemateriaal en begeleiding zo aanpassen dat dit beter aansluit bij de patiënt. 

Als patiënten de P-regels beter begrijpen, stellen ze achteraf minder vragen aan de huisarts of praktijkmedewerker. Veelvoorkomende P-regels zijn door Pharos omgezet naar begrijpelijke taal voor laaggeletterden en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Huisartsen kunnen deze tabel gebruiken en met de voorbeelden een beeld vormen wat voor patiënten een begrijpelijke P-regel is.

NHG - patiëntvriendelijke omschrijvingen per ICPC-code