Contactpersoon

0181 - 301 802
0181 - 301 805

Documenten ouderenzorg Voorne

Ouderenzorg Voorne is een samenwerking tussen huisartsenorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), gemeente en welzijnsorganisaties. Het doel van deze samenwerking is de zorg en ondersteuning voor ouderen op Voorne nu en in de toekomst toegankelijk en kwalitatief goed te blijven aanbieden.

De projecten richten zich op een goede doorstroming en toegang naar een (tijdelijk) verblijf, een goede samenwerking tussen professionals om thuis de zorg- en ondersteuning aan te bieden en een goede verbinding met het sociaal domein en het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid.

Projecten programmaplan 2024

 • Doorontwikkeling RCP ZHE 2.0
 • Regionale samenwerking toegang specialist ouderengeneeskunde voor de eerstelijn
 • Domein overstijgende samenwerking in doorstroom naar ondersteuning
 • Integraal signalerende huisbezoeken ouderen
 • Implementatie TOM methodiek (valpreventie, gezonde voeding en sociale omgeving)
 • Positief Gezond Welzijn op Recept
 • Publiekscampagne De Goede Nieuwe Tijd 

Regionale samenwerking

 • Gemeente Voorne aan Zee
 • VVT-organisaties: Careyn, Catharina, CuraMare
 • Zorggroep Haringvliet
 • Welzijnsorganisaties SBO, PUSH en Welzijn Ouderen