Contactpersoon

 0181 - 301 802
Kaderhuisarts Leendert Jongejan (i.o.) , consultatie via VIPLIve

Proactieve zorgplanning is een belangrijk onderdeel van gestructureerde ouderenzorg. Dat geldt niet alleen voor de huisarts, ook ketenpartners hebben baat bij een goed bijgehouden profiel met daarin de actuele wensen van de patiënt. De patiënt bespreekt de wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rondom het levenseinde met de behandelend huisarts of verpleegkundige.

Kaderhuisarts Leendert Jongejan: “Als mensen horen dat ze niet lang meer te leven hebben, kom je als huisarts heel dichtbij. Er ontstaan intieme gesprekken, over zingeving, gezin en spiritualiteit. Mensen krijgen een andere visie op wat hun leven zin geeft.”

Met welke patienten voert u een gesprek?

De huisarts of verpleegkundige voert het gesprek met patiënten die vragen hebben over de zorg rondom het levenseinde en zeker ook met patiënten met één of meer van onderstaande kenmerken:

  • een ongeneeslijke of progressieve ziekte
  • 70+ met co-morbiditeit én een sterk afnemende psychosomatische vitaliteit
  • opname ziekenhuis, verhuizen naar aanleunwoning of zorginstelling
  • een verhoogde kans op een hart- of ademstilstand
  • (beginnende) cognitieve beperkingen
  • risico op complicatie met verhoogde kans op ernstige/ blijvende invaliditeit

U kunt hiervoor gebruik maken van de patiëntenlijst in VIPLive

Het gesprek over behandelwensen

Bespreek de behandelwensen met de patiënt. Dit kan aan de hand van het landelijke ACP-formulier. Denk ook aan de wilsverklaring, NR-verklaring, euthanasieverklaring, behandelverbod etc.

Zorg dat u samen met de patiënt een proactief zorgplan maakt en vraag toestemming om informatie te delen. U kunt hierin eventueel samenwerken met andere zorgaanbieders rondom de patiënt. Bijvoorbeeld de specialist of de wijkverpleegkundige. Het is belangrijk om de behandelwensen van de patiënt regelmatig (minimaal jaarlijks) te actualiseren.

Registratie

Het gesprek wordt vastgelegd onder de ICPC A20 in het HIS. Op de E-regel kunt u de tekst aanpassen naar Gesprek levenseinde/behandelwensen. Documenten zoals behandelverbod, euthanasieverklaring of wilsverklaring kunnen gekoppeld worden aan  aan de episode.

Er is een overdrachtsformulier, het ACP formulier, voor het vastleggen, registreren en delen van de proactieve zorgplanning gesprekken in VIPLive. Het ACP formulier in VIPLive is conform de huidige landelijke leidraad en het ingevulde formulier is direct zichtbaar bij de huisartsepost.

Advance Care Planning (ACP) – VIPLive Support

ACP delen met ketenpartners uit het zorgnetwerk – VIPLive Support

ACP - Inzien van een ACP op de HAP – VIPLive Academie

Interessant

Ongeneeslijke zieke huisarts begeleidt mensen bij euthanasie: ‘Ik ben niet bang voor de dood’.

Potcast proactieve zorgplanning. Wat bespreek je precies?