Contactpersoon

0181-301 802

Gestructureerde ouderenzorg richt zich op een aantal onderdelen. Het signaleren en identificeren van de kwetsbare oudere, waarna een probleemanalyse wordt gemaakt. Vaste onderdelen zijn medicatiereview en advance care planning (ACP). Bij de kwetsbare ouderen in een complexe situatie ligt de focus ook op een multidisciplinair zorgplan en overleg. De huisarts en praktijkondersteuner verlenen de ouderenzorg primair in samenwerking met het sociaal domein, wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde, casemanager dementie en apotheker.

Ondersteuning vanuit Cohaesie

Consultatie kaderhuisarts

Onze kaderhuisarts ouderengeneeskunde Ümit Tas is te benaderen voor vraagstukken rondom de zorg voor kwetsbare ouderen, bij voorkeur via VIPLive.

Regionale samenwerking

Cohaesie coördineert en organiseert de multidisciplinaire kwaliteitsgroep ouderenzorg.

Ineen - Kwetsbare ouderen

NHG - dossier ouderenzorg

LHV - ouderenzorg