Multidisciplinaire zorg vraagt om samenwerking, waarbij duidelijk is wie het  totaaloverzicht houdt. Iedere patiënt weet wie zijn of haar hoofdbehandelaar is en wie vanuit de huisartsenpraktijk en de wijk de zorg coördineert. De huisarts heeft een belangrijke rol als regisseur. We richten ons op het vormen van een kernteam en uitgebreid multidisciplinair team rondom kwetsbare patiënten.

Ondersteuning vanuit Cohaesie

We ondersteunen bij het formeren van een kernteam en het opzetten van een gestructureerd periodiek overleg (GPO) voor de ouderenzorg. Het kernteam bestaat minimaal uit een huisarts en praktijkondersteuner/verpleegkundige en wijkverpleegkundige. Daarnaast kunnen we het op- of doorstarten van het organiseren van een multidisciplinair overleg (MDO) rondom de kwetsbare oudere faciliteren.