Contactpersoon

0181 - 301 805

De casuïstiektafel complexe ouderenzorg is een maandelijkse online bijeenkomst waar (zeer) complexe medische vraagstukken besproken worden door experts uit diverse disciplines binnen de ouderenzorg. De huisarts -eventueel samen met een specialist ouderengeneeskunde- brengt de casus in.

Doel en resultaat

  • Bespreken van complexe medische vraagstukken uit de huisartsenpraktijk.
  • Van elkaar leren in een gelijkwaardige multidisciplinaire setting.
  • Stimuleren van laagdrempelig contact en overleg binnen het regionale (zorg)netwerk.
  • Resultaat: een concreet medisch advies, eventueel feedback op eerdere trajecten.

Deelnemers casuïstiektafel

De (hoog) complexe casuïstiek wordt besproken in een team van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en geriaters. De huisarts heeft ook de mogelijkheid om andere zorgprofessionals, zoals casemanagers, praktijkondersteuners of verpleegkundig specialisten uit het zorgnetwerk van de patiënt mee te nemen naar de casuïstiektafel.

Expertteam complexe ouderenzorg

Bij iedere casuïstiektafel is een afvaardiging vanuit dit team aanwezig: minimaal 1 specialist ouderengeneeskunde en 1 klinisch geriater.

  • Ümit Tas, huisarts/kaderhuisarts ouderengeneeskunde
  • Petra Borsje, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie
  • Monica van Eijk, specialist ouderengeneeskunde, aandacht GRZ en acute zorg
  • Kristel Gillisse, specialist ouderengeneeskunde, aandacht psychogeriatrie
  • Arend Arends, klinisch geriater
  • Suzanne Vrenken, klinisch geriater

Aanmelden casussen 

Een week voorafgaand aan de regionale casuïstiektafel brengt de huisarts de casus in bij het expertteam medische ouderenzorg. We zijn VIPLive hiervoor aan het inrichten.

Aanmelden toehoorders

We bieden huisartsen (in opleiding) en specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in onze regio de mogelijkheid als toehoorder aan te sluiten. Inschrijven kan via onze scholingspagina.