26 oktober 2023

Als huisartsenorganisaties in onze regio werken we aan een cruciale fase van de zorgtransformatie. We geloven in versterking van eerstelijnszorg, preventie, sociale integratie en minder overbodige zorg. Het regiobeeld is duidelijk; de vergrijzing zet door, er is een toename van mensen en toename van jeugdigen met psychische problematiek en veel overgewicht. Een groeiende en ook steeds complexere zorgvraag van patiënten in de thuissituatie met daar tegenover de arbeidskrapte in de zorg. Onze grootste zorg is zorgtoegankelijkheid. 

We willen gezonde zorgprofessionals in onze regio en gezonde inwoners. Huisartsen en praktijkmedewerkers die zich met plezier kunnen richten op de kern van hun vak. Dat betekent voor hen vooral meer tijd hebben voor persoonsgerichte zorg. Inwoners, waarbij de focus ligt op een gezond leven, vroegtijdig signaleren en (stimuleren van) wat iemand wel kan. Door onze ondersteuning en regionale samenwerking beogen we bij te dragen aan passende zorg die toegankelijk, betaalbaar is en kwalitatief hoogwaardig blijft. Dit is ook het doel van het landelijke akkoord Integrale Zorg (afgekort IZA). 

Dit kan alleen samen. Samen met onze huisartsen, en ook samen met onze samenwerkingspartners zoals het sociale domein (gemeenten en welzijn), paramedici, thuiszorgorganisaties, apothekers, ziekenhuizen, ggz-organisaties, etc. Het IZA vraagt om regionale transformatieplannen die gezamenlijk zijn gemaakt. Hiervoor werken we vanuit de regionale coalitie op VPG (Voorne-Putten Goeree-Overflakkee en Rozenburg) met de kernpartners, ziekenhuizen, gemeenten en huisartsen. Die plannen dienen bij te dragen aan de grote opgave waar we voor staan. De afgelopen jaren hebben we deze samenwerking al ingezet. We hebben al vooruitgang geboekt en zijn trots dat we vooroplopen in deze transformatie. Laten we barrières overwinnen en samen blijven werken aan een toekomstbestendige zorg die voor iedereen passend is.