17 juni 2024 in Ouderenzorg

Landelijke bekendheid met een prachtig artikel in De Eerstelijns over de casuïstiektafel complexe ouderenzorg. Voor het artikel zijn huisarts Chantal Labee, specialist ouderengeneeskunde Monica van Eijk en geriater Arend Arends geinterviewd. Zij zijn, samen met andere specialisten, inhoudelijk verantwoordelijk voor de casuïstiektafel.

De casuïstiektafel complexe ouderenzorg is een maandelijkse online bijeenkomst waar (zeer) complexe medische vraagstukken besproken worden door experts uit diverse disciplines binnen de ouderenzorg. Huisartsen kunnen hun complexe casussen hiervoor indienen. De casus wordt besproken en een gezamelijk advies wordt geformuleerd.

Lees het volledige artikel

  Expertteam complexe ouderenzorg

  Bij iedere casuïstiektafel is een afvaardiging vanuit onderstaand team aanwezig.

  • Ümit Tas, huisarts/kaderhuisarts ouderengeneeskunde
  • Petra Borsje, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie
  • Monica van Eijk, specialist ouderengeneeskunde, aandacht GRZ en acute zorg
  • Kristel Gillisse, specialist ouderengeneeskunde, aandacht psychogeriatrie
  • Arend Arends, klinisch geriater
  • Suzanne Vrenken, klinisch geriater

  Aanmelden casussen 

  Een week voorafgaand aan de regionale casuïstiektafel brengt de huisarts de casus in bij het expertteam medische ouderenzorg. We zijn VIPLive hiervoor aan het inrichten.

  Aanmelden toehoorders

  We bieden huisartsen (in opleiding) en specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in onze regio de mogelijkheid als toehoorder aan te sluiten. Inschrijven kan via onze scholingspagina.

  Meer informatie over de casuïstiektafel complexe ouderenzorg