24 november 2022 in Algemeen, Ouderenzorg

Petra is bijna 20 jaar specialist ouderengeneeskunde. We zijn blij dat zij Cohaesie kaderarts is met haar kennis van psychogeriatrie, ouderenpsychiatrie, probleemgedrag, persoonlijkheidsproblematiek en onvrijwillige zorg.