08 juni 2023

Voor huisartsenpraktijken met meer dan 25 medewerkers moet intern toezicht georganiseerd worden (Wtza). Dit is een wettelijke verplichting per januari 2024. Als Cohaesie kunnen wij onze huisartsenpraktijken hier alleen maar op attenderen. Op de website van LHV staat alle relevante informatie.