21 maart 2024 in Arbeidsmarkt en werkdruk

Praktijkmedewerkers van bij Cohaesie aangesloten huisartsenpraktijken zijn bijzonder ‘gelukkig’ met hun werk. Cohaesie heeft als één van de eerste regionale huisartsenorganisaties in Nederland een medewerkersgelukonderzoek uitgevoerd onder haar praktijken. Ondanks de bekende werkdruk, krapte op de arbeidsmarkt en administratieve lastendruk in de huisartsenpraktijken, beoordelen praktijkmedewerkers op Voorne-Putten en Rozenburg hun medewerkersgeluk ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Het medewerkersgelukonderzoek is uitgevoerd in het kader van het landelijke programma Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP). Een van de doelstellingen was om de werktevredenheid van medewerkers te verhogen. Projectleider MTVP Maria van der Sluis: “Cohaesie heeft bewust de nadruk gelegd op medewerkersgeluk, niet alleen op werktevredenheid. Dit sluit aan bij trends in andere bedrijfstakken en stelt ons in staat om onszelf te vergelijken met brede benchmarks.” Aan het onderzoek heeft 98% van de praktijken meegedaan en de enquête is ingevuld door 71% van de praktijkmedewerkers. “Met een gemiddelde 8,1 voor tevredenheid en een 7,9 voor werkgeluk, beiden 0,8 hoger dan Nederlands gemiddelde, behaalden we een uitstekend resultaat.” 

Uit het onderzoek van Cohaesie blijkt dat 20% van de praktijkmedewerkers een te hoge werkdruk ervaart. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een overvloed aan taken, gevolgd door het moeilijk kunnen delegeren van werk, moeite met nee zeggen en organisatorische problemen. Om deze werkdruk aan te pakken en het werkgeluk te vergroten, worden trainingen aangeboden aan praktijkmedewerkers. 

Directeur-bestuurder Cohaesie Dominiek Rutters: “We nodigen (jonge) huisartsen uit om in onze regio te komen werken. Ook medewerkers die een overstap willen maken naar de huisartsenzorg zijn van harte welkom. Ons onderzoek bevestigt eigenlijk wat wij allang weten: van werken in een huisartsenpraktijk op Voorne-Putten en Rozenburg word je (werk)gelukkig!”

Voor het programma Meer Tijd Voor de Patiënt zijn verschillende doelstellingen geformuleerd vanuit de landelijke leidraad, waaronder het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van huisartsenzorg, verhogen van patiënttevredenheid, bevorderen van werkplezier van zorgprofessionals, beheersen van zorgkosten en het stimuleren van betere samenwerking met het netwerk.