24 november 2022 in Algemeen

“Cohaesie is een snelgroeiende, ambitieuze en innovatieve organisatie die op basis van vertrouwen, expertise en eenduidige visie aansluit op de vraag van huisartsenpraktijken.” We zijn enorm trots op deze prachtige conclusie van de auditoren van de NPA.

De aanleiding voor deelname aan de NPA certificering was de sterke ontwikkeling die Cohaesie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Het behoud en -waar nodig- verbetering van kwaliteit vinden we belangrijk. Daarom wilden we Cohaesie laten toetsen aan de opgestelde bouwstenen van InEen/NPA en door de onafhankelijke NPA auditoren.

De auditoren zien in Cohaesie ‘een koploper, initiator en organisator in veel regionale projecten’. Waar we voorheen voornamelijk gericht waren op de chronische zorg, zijn we nu een regio organisatie met een veel breder aanbod. Ouderenzorg, GGZ en gezonde leefstijlinterventie zijn belangrijke pijlers en de samenwerking met partijen zoals gemeenten, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, GGZ organisaties en zorgverzekeraars is vergroot.

De auditoren hebben gesprekken gevoerd met de bureaumedewerkers, huisartsen, praktijkmedewerkers en ketenpartners. Zij zijn trots op wat Cohaesie in relatief korte tijd heeft bereikt. De komst van Cohaesie heeft geleid tot cohesie en samenwerking binnen en buiten de eerstelijn. De auditoren zien “dat het aanbod door huisartsenpraktijken steeds beter herkend wordt. Bovendien is er veel vertrouwen in het leiderschap, expertise en feedback vanuit de bestuur, directie en bureau. De diversiteit in de huisartsengroepen wordt gekoesterd, gewaardeerd en waar nodig gemotiveerd.” 

Hiske Venes, huisarts Zuidland: “Tijdens de ronde tafelbijeenkomst, waarbij huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorg professionals aanwezig waren, was iedereen het er over eens dat Cohaesie toegankelijk, persoonlijk en benaderbaar is. Cohaesie helpt je onder andere middels protocollen en richtlijnen, geeft feedback op je ketenzorg en is altijd bereid met je mee te denken.”

Onze ‘parels’ zoals een uitgebreid scholingsaanbod, de inzet van praktijkmanagers en leefstijlcoaches, ontwikkeling van een regionaal coördinatiepunt en ICT ondersteuning vielen de auditoren op. De komende periode gaat er aandacht naar de arbeidsmarkt, sociaal domein en welzijn. Deze plannen en meer worden zichtbaar in de Koers 2023-2024.

Het toetsingskader dat NPA gebruikt voor de zorggroepcertificering is gebaseerd op ‘Kwaliteitsbeleid op maat’ van InEen. Het doel van het door NPA ontwikkelde certificeringsproduct is bevestiging van de geleverde kwaliteit van de ketenzorg organisatie en het stimuleren van verbetering.