Datum
31 januari 2023, 19:30u ‑ 21:15u
Locatie
Online
Scholingsduur
1,75 uur
Accreditatie
KNMG, V&VN, VSR en NVvPO
Doelgroep
POH-S, Huisartsen, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Waarnemend Huisartsen
Organisatie
Cohaesie
Kosten
gratis voor Cohaesie leden

In casus gestuurd onderwijs zal o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen. De scholing is ontwikkeld voor huisarts en POH; tijdens de 2 avonden komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Prevalentie van chronische nierschade
• Diagnostiek van chronische nierschade: stadiering aan de hand van eGFR en albuminerie
• De oorzaken van nierschade (met o.a. aandacht voor acute nierschade)
• De relatie CVRM, diabetes en nierschade
• Verschillen tussen de oude en de nieuwe standaard Chronische Nierschade
• Handvatten voor de praktijk, samenwerking 1e-2e lijn (verwijs en terugverwijsbeleid) en casuïstiek

De scholing wordt gegeven door Bas Houweling (kaderarts diabetes) en Jan Westerink (internist - vasculair geneeskundige)

Duur van deze online scholing is totaal 3,5 uur, verdeeld over 2 avonden van 1,75 uur. De tweede avond is op 7 februari.