Datum
03 april 2024, 17:00u ‑ 18:15u
Locatie
Online
Scholingsduur
1,25 uur
Accreditatie
nee
Doelgroep
Huisartsen, Aiossen, Waarnemend Huisartsen
Organisatie
Cohaesie
Kosten
gratis voor Cohaesie leden

De casuïstiektafel medische ouderenzorg is een periodieke bijeenkomst waar (zeer) complexe casuïstiek wordt besproken door experts van verschillende disciplines op het gebied van ouderenzorg. Hoog complexe casuïstiek: kwetsbare oudere met multipele/ multidomein problematiek.

Expertteam: kaderhuisarts ouderengeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde, geriater (werkzaam SMC/VWB).

Doelen:

  • Bespreking van complexe casuïstiek uit de huisartsenpraktijk;
  • Van elkaar leren in een gelijkwaardige multidisciplinaire setting;
  • Stimuleren van laagdrempelig contact en overleg in het regionale (zorg)netwerk.


Inbrenger primair: Huisarts. Een huisarts kan zelf zorgprofessionals, bijv. casemanager/poh/verpleegkundig specialist) uit zorgnetwerk van de patiënt meenemen naar casuïstiektafel (als mede-inbrenger en/of toehoorder).