Datum
17 april 2024, 17:00u ‑ 21:00u
Locatie
Kantoor Cohaesie, Voorstraat 2, 3201 BB Spijkenisse
Scholingsduur
3,5 uur
Accreditatie
HA, PA, VS, POH-GGZ
Doelgroep
POH-GGZ, Huisartsen, Verpleegkundig specialisten, Waarnemend Huisartsen
Organisatie
Cohaesie
Kosten
gratis voor Cohaesie leden

“We zien allemaal wekelijks veel patiënten met ALK/SOLK op het spreekuur. We vinden ze als huisarts vaak lastig en soms frustrerend. Ze komen vaker. We verwijzen ze vaker en onnodig. Het kost meer moeite het gesprek soepel te laten lopen en de gesprekken eindigen vaak met (enige) ontevredenheid. De patiënten voelen zich vaak niet begrepen. We lopen vast met onze basis consultvoering. En nog veel meer…

Ik heb in deze cursus een aantal handvaten gekregen om anders met ALK/SOLK-patiënten om te gaan. Naast enige theorie (epidemiologie, SKEGS, verklaringsmodellen), ga je ook veel oefenen. Je leert een consult anders in te steken, andere vragen te stellen en ook oefen je met uitleg over bijvoorbeeld chronische pijn. Een aanrader voor iedereen! Ook voor de ervaren huisarts!”

Bron: https://hzwhuisartsenzorg.nl/nieuws/solk-alk-nascholing-voor-huisartsen/

ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten) is de nieuwe term voor SOLK. Deze term sluit beter aan bij de internationale richtlijnen en dekt volgens het landelijk netwerk NALK de lading beter. De patiënt staat centraal en niet het al dan niet somatisch verklaard zijn van de klachten.

Docent: kaderhuisarts GGZ Carine den Boer

Carine den Boer, huisarts in Hoorn en kaderhuisarts GGZ, traint huisartsen en POH-GGZ in hoe je ALK kunt (h)erkennen, hoe je dit aan de hand van verschillende verklaringsmodellen en metaforen kunt uitleggen en hoe je de patiënt kan behandelen aan de hand van het biopsychosociale model. Daarnaast leer je hoe je aan de hand van SCEGS met de patiënt tot een gezamenlijke probleemdefinitie komt. Op deze manier kan invulling gegeven worden aan het goede gesprek met de patiënt.

Carine den Boer, “Dit jaar promoveer ik op een onderzoek waarbij huisartsen ALK uitleggen aan hun patiënten. Ik heb hiervoor een succesvolle training ontwikkeld, zowel voor huisartsen als voor POH-GGZ.” ALK is een uitdaging voor alle zorgverleners, vooral het komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie en de voortdurende aandacht die nodig is om bij verandering van klachten geen ziektes te missen. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig.”

Inhoud training:

De training bestaat uit een interactieve presentatie afgewisseld met oefenen in tweetallen. In de training wordt gebruikt gemaakt van de methodiek uit het artikel wat in Huisarts en Wetenschap is gepubliceerd in juli 2022 “ALK in 7 stappen”:

1. In gesprek over ALK
2. Toestemming vragen voor exploratie
3. Exploratie met SCEGS
4. Gezamenlijke probleemdefinitie
5. Uitleg van ALK met behulp van verklaringsmodel, bv centrale sensitisatie
6. Bespreken welke factoren de klachten beïnvloeden
7. Opstellen van een behandelplan 

Leerdoelen:

Het hoofddoel van de training is dat je ALK kunt herkennen, uit kunt leggen en behandelen. Na het volgen van deze training:

  • Kun je ALK herkennen en erkennen.
  • Weet je wat belangrijk is in communicatie met patiënten met ALK. Kun je het biopsychosociale model toepassen op de problematiek van de patiënt.
  • Kun je de klachten breed uitvragen aan de hand van SCEGS (somatisch, cognities, emoties, gedrag, sociaal) en kun je samen met de patiënt komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie.
  • Ken je verschillende verklaringsmodellen en metaforen.
  • Kun je ALK uitleggen aan een patiënt aan de hand van passende verklaringsmodellen en metaforen.
  • Weet je welke behandelopties er zijn.
  • Kun je samen met de patiënt een behandelplan maken.
  • Weet je wat de invloed is van trauma op ALK .
  • Weet je hoe je kunt samenwerken in je regionale netwerk rond patiënten met ALK.

Duur training

Start training 17.30, inloop vanaf 17.00 uur.
Totaal 2 dagdelen van 3,5 uur. Let op, u dient zich ook nog in te schrijven voor het eerste dagdeel van deze training op 28 februari 2024.

De training wordt ondersteund met materiaal van de website: www.uitlegalk.nl. Hierop staat veel informatie, artikelen en instructiefilmpjes voor huisartsen, POH-GGZ en patiënten.

Deze training vindt doorgang als er minimaal acht personen zijn ingeschreven.

ALK is een van de interventies binnen het programma Meer Tijd voor de Patient (MTVP)

Primaire doelgroep huisarts en POH-GGZ. POH-S is ook welkom.