Datum
21 februari 2023, 17:00u ‑ 18:00u
Locatie
Online
Scholingsduur
1 uur
Accreditatie
nee
Doelgroep
Huisartsen
Organisatie
Cohaesie
Kosten
gratis

Programma ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’

Het doel achter het programma MTVP is even ambitieus als essentieel: het bestendig houden van de huisartsenzorg in Nederland. De kerngedachte achter MTVP is dat zorgprofessionals bij langere consulten in staat gesteld worden om beter door te vragen, betere diagnoses kunnen stellen en beter kunnen doorverwijzen. Hierdoor komt er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg en geeft het de mogelijkheid om te komen tot de kern van de zorgvraag van patiënten. Dit zorgt voor minder terugkeer-consulten en er kan betere vervolgzorg in andere domeinen worden ingericht. Zorgverzekeraars Nederland, InEen, LHV (en VPH) hebben zich gezamenlijk ingezet en een leidraad met betaaltitel ontwikkeld. In de leidraad MTVP staan voorwaarden geformuleerd die een minimale horde vormen voor de praktijken die aan de slag willen en kunnen. Het gaat hierbij om daadwerkelijk meer tijd in de praktijk, een lerende omgeving door intervisie en een regionale aanpak met ondersteuning door de regionale huisartsenorganisatie (RHO).

In dit webinar lichten we het MTVP traject graag toe aan de praktijkhouders en zullen we uw voorkeursdatum voor invoering MTVP, uw voorkeursinterventies en als belangrijkste punt ook uw behoefte aan ondersteuning bespreken, zodat we dit mee kunnen nemen in het op korte termijn op te leveren plan.

Wilt u tussentijds meer weten over het programma of wilt u meedenken? Neem dan contact op Maria van der Sluis (programmamanager) via m.vandersluis@cohaesie.nl of 06-241 51 893