14 april 2022 in Algemeen

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Ook de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wijzigt per 1 januari 2022. Deze wet wordt aangevuld met bepalingen rondom financiële transparantie en jaarverantwoording. Het doel van deze veranderingen is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg en de aan zorg bestede gelden. Cohaesie is geen voorstander van deze nieuwe wet, zoals heel velen. Memo WTZA