30 september 2021 in Arbeidsmarkt en werkdruk

Zorggroep Cohaesie denkt met u mee. Aangezien continuering van de huisartsenzorg in onze regio van groot belang is, horen wij graag of er al plannen zijn voor de betreffende praktijken. Onze consulent praktijkmanagement Elze van Eijk, gaat met alle praktijkhouders vanaf 60 jaar in gesprek. 

We zien dat een groot aantal praktijkhouders de pensioengerechtigde leeftijd nadert. De huidige arbeidsmarktproblematiek impliceert een mogelijk tekort aan potentiële opvolgers. Het is aan u als praktijkhouder om aan te geven waar u behoefte aan heeft ten aanzien van uw pensionering.

We zijn benieuwd wat u nodig heeft en denken graag met u mee wat Cohaesie en collega huisartsen kunnen bieden. Er zijn meerdere opties mogelijk die onderzocht kunnen worden voor uw praktijk. Is het verstandig om personeel anders in te zetten? Gaat u met andere praktijken een samenwerkingsverband aan, zoekt u een externe overname kandidaat of kunnen wij vanuit de zorggroep hulp bieden?

Elze van Eijk neemt zelf contact op met de praktijkhouders. De eerste gesprekken hebben plaats gevonden en sommigen hebben vervolgafspraken gemaakt. De komende maanden kunt u van Elze een telefoontje verwachten indien u 60 jaar of ouder bent. Hebt u eerder behoefte aan een gesprek of advies met betrekking tot pensionering? Neemt u dan gerust contact op met of 06-86844273.