26 oktober 2023

Deze maand is de proef van de regionale casuïstiektafel ouderen van start gegaan. Hier krijgen huisartsen de mogelijkheid om complexe gevallen in te brengen en te bespreken. Deze casuïstiektafel heeft zowel een consultatiedoel als een leerdoel. Het initiatief komt van specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en huisartsen in onze vakgroep ouderen. Huisarts Chantal Labee bracht online een casus in. Chantal: "Ik heb waardevolle tips gekregen om de zorg voor onze complex kwetsbare ouderen te verbeteren." De betrokken professionals zijn enthousiast. In december wordt een vervolg aan deze proef gegeven.