08 februari 2023 in Algemeen

Het bestendig houden van de huisartsenzorg in Nederland

Zorgprofessionals moeten bij langere consulten in staat gesteld worden om beter door te vragen, betere diagnoses kunnen stellen en beter kunnen doorverwijzen. Hierdoor komt er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg en geeft het de mogelijkheid om te komen tot de kern van de zorgvraag van patiënten. Dit zorgt voor minder terugkeer-consulten en er kan betere vervolgzorg worden ingericht.

Cohaesie gaat de huisartsenpraktijken faciliteren en odersteunen met dit project. MTVP wordt ingevoerd in een tijd van hoge werkdruk. Het moet praktijken zo min mogelijk tijd kosten, goed aansluiten op bestaande werkwijzen en een oplossing bieden voor de problemen waar men tegenaan loopt.

We gaan ons richten op 

  1. Anders werken in de praktijk
  2. Samenwerken met het netwerk
  3. Uitbreiding van personele capaciteit
  4. Het voeren van het goede gesprek met de patiënt