22 juli 2021 in GGZ

In Nissewaard zijn drie GGZ-teams actief: Nissewaard Oost, Centrum, Zuid-West (incl. Rozenburg). De huisartsengroep van Herman Gorterhof/Miedema en Rozenburg hebben in juni afzonderlijk kennisgemaakt met een psychiater en sociaal psychiatrisch verpleegkundige van deze GGZ-teams. Bij de online bijeenkomst sloot ook een POH GGZ aan. Met deze huisartsengroepen is afgesproken in de tweede helft 2021 te bespreken hoe de samenwerking verloopt. Met de andere huisartsen(groepen) in Nissewaard, zoals Bernisse/Zuidland, deel Spijkenisse wordt na de zomer afgestemd over een eventuele online kennismaking.

De zorggroepen KIEK, Haringvliet, Hoeksewaard pakken het GGZ-thema op. Lokaal en regionaal waar nodig. We houden elkaar op de hoogte. Aryanti Mega (Cohaesie), Marike van Horik (Parnassia Groep) en een afgevaardigde van zorggroep Haringvliet hebben sinds dit jaar periodiek overleg. Het overleg wordt onder andere gebruikt om zaken te bespreken die bijvoorbeeld uit de verschillende kennismakingsbijeenkomsten naar voren komen.