15 januari 2024

In 2023 hebben de huisartsenorganisaties Cohaesie en Zorggroep Haringvliet een diverse groep zorgprofessionals bij elkaar gebracht. Deze groep huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en geriaters zijn actief in onze regio en zetten zich in voor verschillende lokale gezondheidsthema's, waaronder dementie, acute zorg en het Programma Ouderen Voorne.

Wat begon als een eenmalige bijeenkomst, is uitgegroeid tot een structureel overleg over samenwerking en afstemming van zorg voor kwetsbare ouderen. Dit jaar zijn we gestart toost op een gezamenlijke toekomst. We hebben besproken welke medische casuïstiek bij welk specialisme thuishoort en welke gebieden nog als 'grijs' worden beschouwd. Het doel is om deze grijze gebieden te verhelderen, zodat elke patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt. Door open communicatie en nauwe samenwerking streven we ernaar de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren en te optimaliseren.

Dit initiatief benadrukt de betrokkenheid van onze lokale zorgprofessionals bij het welzijn van onze gemeenschap. Samen streven we naar een zorgsysteem waarin elke oudere de aandacht en zorg krijgt die hij of zij verdient.