De huisartsenzorg ziet steeds meer jeugdige en volwassen patiënten met psychische klachten, waarbij steeds vaker sprake is van complexiteit. Een deel kan de huisartsenpraktijk zelf opvangen in samenwerking met initiatieven in de wijk en laagdrempelige consultatie, een ander deel is te complex en daarvoor is specialistische zorg nodig.

We ondersteunen onze huisartsen bij het leveren van basiszorg GGZ aan mensen met psychische problemen, door de huisarts met ondersteuning van POH-GGZ (volwassen en jeugd) en het realiseren van samenhangende netwerkzorg in wijk en regio.

Regionale samenwerking

Inzet POH GGZ-Jeugd in de gemeenten Voorne-Putten

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van kinderen onder de 18 jaar. De gemeenten op Voorne-Putten (en Goeree-Overflakkee) trekken zoveel mogelijk gezamenlijk op om de inzet van een POH-GGZ Jeugd in de praktijk te realiseren. We participeren samen met de zorggroepen Kiek en Haringvliet in dit regionale overleg.

Programma wachttijden GGZ Zuid-Hollandse eilanden

Per jaar worden op de Zuid-Hollandse eilanden ongeveer 500.000 mensen behandeld in de specialistische GGZ. De wachttijden zijn lang, voor zowel volwassenen met psychische hulpvragen als voor jongeren. Cohaesie werkt in de regionale taskgroep ZHE samen met zorggroepen, GGZ-organisaties, gemeenten en een zorgverzekeraar. Het doel is de wachttijden voor GGZ-hulp te verkorten en de juiste en deskundige hulp te kunnen bieden. HIertoe is een intentieverklaring door alle partijen getekend. Cohaesie volgt ook de ontwikkeling van de taskforce GGZ Rotterdam. 

Programmaplan wachttijden GGZ ZHE

Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met: